Home » ต้องฤทธิ์รัก (บ้านน้อยซอยเดียวกัน, #2) by อุมาริการ์
ต้องฤทธิ์รัก (บ้านน้อยซอยเดียวกัน, #2) อุมาริการ์

ต้องฤทธิ์รัก (บ้านน้อยซอยเดียวกัน, #2)

อุมาริการ์

Published
ISBN :
Paperback
415 pages
Enter the sum

 About the Book 

ผลงานนิยายหนึงในหาเรืองทีไดรับการคัดเลือกจากการประกวดพลอตเพือเขารวมในซีรีสชุด “บานนอยซอยเดียวกัน”ในทีสุด...ชาวซอยทองคำสิบเอดกมีเพือนบานคนใหมยายมาอยูดวยแตเธอมาพรอมขาวฆาตกรโรคจิตมือสับออกอาละวาดในชุมชน !ทุกคนเลยสงสัยวาหญิงสาวทีเพิงเขามาอยูในเรือนหอรMoreผลงานนิยายหนึ่งในห้าเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดพลอตเพื่อเข้าร่วมในซีรีส์ชุด “บ้านน้อยซอยเดียวกัน”ในที่สุด...ชาวซอยทองคำสิบเอ็ดก็มีเพื่อนบ้านคนใหม่ย้ายมาอยู่ด้วยแต่เธอมาพร้อมข่าวฆาตกรโรคจิตมือสับออกอาละวาดในชุมชน !ทุกคนเลยสงสัยว่าหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนหอร้างเป็นใครกันแน่ปอบหยิบ...แม่มด...หรือฆาตกรโรคจิตนักหั่นศพ !ต้องรักเป็นหญิงสาวธรรมดาที่อาชีพไม่ธรรมดา เลยมีลูกนัยน์ตา แขน ขาไปถึงหัวปลอมโชกเลือด เป็นของแต่งบ้าน และเรื่องนี้คงไม่ใช่ปัญหา ถ้าเธออยู่คนเดียวแต่จู่ๆ ต้องรักก็มีพันฤทธิ์ ชายหนุ่มผู้ลึกลับมาเป็นเพื่อนร่วมบ้านอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขามาพร้อมกับแผงอกหนั่นแน่นและซิกซ์แพ็กละลายใจที่ทำให้ใจเธอละลายแต่พฤติกรรมของชายหนุ่มทำให้หญิงสาวสงสัยว่าเขาเป็นใครกันแน่นักข่าว (ที่จะทำชีวิตเธอพัง) หรือ...ไอ้โรคจิต (ที่รอสับเธอเป็นท่อนๆ)ต้องรักควรจะทำอย่างไรกับพันฤทธิ์ดี๑.เล่นงานเขาจนสลบ แล้วจับมาเป็นแบบหล่อหุ่นอย่างที่ฝันไว้เป็นอย่างแรก๒.เป็นแฟนกันก่อน เรื่องอื่นช่างมัน เพราะเธอ “ต้องฤทธิ์รัก” เข้าให้แล้ว๓.ตามล่าหาความจริงของเขาให้ได้๔.ถูกทุกข้อ